קצרים לפרשה / הרבנית נעמה אתרוג

לעילי נשמת רבקה סלחה בת הרב ישעיהו

“וידבר ה’ אל משה…
איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל
מנגד סביב לאוהל מועד יחנו”

עם ישראל עם מופלא,
מלא בכוחות ובכשרונות,
נטיות והופעות.

כדי להביא לועלם את ברכתו,
צריכים כל הכוחות להופיע במילואם,
בעוצמנ ובגדלות.

אנחנו במדבר, בדרך לארץ ישראל,
להגשים את החלום.
כדי שלא נלך לאיבוד,
צריך שגם בדרך יהיה סדר.
שכל אחד ידע את מקומו.

במרכז – הלב, הנשמה, – המשכן.
מסביבו כל שבט, בצדו המדוייק לו.

כשאדם נמצא במקומו הנכון,
יוכל להופיע את כוחות חייו בבריאות,
גם אם נמצא בדרך,
גם כשהדרך קשה ומטושטשת,
גם כשהיא ארוכה ומסובכת,
הוא יודע מי הוא,
ומתוך כך יגיע למקום הנכון.

שבת שלום 🙂

“ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן,
וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו…”

‘סוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני
שוכן עליו בנסתר’ (הרמב”ן)

במתן תורה זכינו לשמוע את הקול האלוקי
מדבר אלינו מתוך הערפל.
‘קול גדול ולא יסף’.

משה עולה אל האלוקים ומלמד אותנו את תורתו.
כאשר עוזבים את הר סיני,
השכינה ממשיכה ללוות אותנו,
הענן ששכן על ההר,
ממשיך לשכון על המשכן.

וכשהתרחקנו, וכבר אין לנו מקדש,
אנו צריכים לשמוע את הקול האלוקי מתוכנו.

כל שנה מחדש,
ביום החמישים,
אפשר לחזור למעמד הר סיני,
לפתוח את הלב,
להאזין היטב למילים,
לקבל אותן עלינו באמת,
ולומר – ‘נעשה ונשמע’.

שבת שלום וחג שמח 🙂

“ויאמר ה’ אל משה
אספה לי שבעים איש מזקני ישראל,
אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו…
ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם”

אותם שהיו שוטרים במצרים
והיו מרחמים על בני ישראל
והיו מוכים במקומם,
ומסרו עליהם נפשם,
הם אלה שזכו להיות הזקנים לצדו של משה.

דרך הזקנים המלווים את עם ישראל לאורך הדורות,
ממשיכה תורת משה לעבור אלינו,
מאז מתן תורה ועד היום.

משה אמנם עזב אותנו פיזית,
אך רוחו ממשיכה ללוות אותנו
דרך תלמידי חכמים
שיודעים להקשי לקול האלוקי בענווה,
מתוך הכרה שהם יונקים מתלמידי החכמים
של הדורות הקודמים.

וכמו הזקנים במצרים,
שמילאו תפקידם במסירות נפש,
כך גם תורת משה מופיעה
מכוח מסירות נםש של תלמידי חכמים עליה.

שבת שלום 🙂

“ויעלו בנגב
ויבוא עד חברון…”

כלב לבדו הלך שם,
ונשתטח על קברי אבות (רש”י).

“ויהס כלב את העם…
ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה,
כי יכול נוכל לה”

מתוך המפגש עם כוחה של חברון,
פתח גן עדן,
האבות והאימהות,
שורש השורשים,
כלב יודע בוודאות שנצליח לממש את הציווי האלוקי.

המרגלים,
אנשים גדולים וצדיקים,
רוצים להמשיך להיות עם של מלאכים,
צועדים במדבר, ועוסקים בתורה,
בלי הפרעות חומריות,
ולא חפצים להיפגש עם הגשמיות של ארץ ישראל.

כלב יודע שהתוכנית האלוקית
היא להופיע אומה שלמה,
החיה בכל מדרגות החיים,
ויונקת את כוחה מהקודש.

כחלוף ארבעים שנות הליכה במדבר,
יכול כלב לומר –
“ככוחי אז וככוחי עתה”,
ולזכות בחברון.

שבת שלום 🙂

“ויקח קרח בו יצהר…
ודתן ואבירם..
ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו…
כל העדה כולם קדושים…
ומדוע תתנשאו על קהל ה’?”

קרח שואל מדוע טלית שכולה תכלת צריכה גם פתיל תכלת.

נכון שכל העדה כולם קדושים 
והגיוני שקרח עצמו היה מושלם –
טלית שכולה תכלת.

התורה של משה רבינו 
לא מלמדת אותנו להיות מושלמים.
“והאיש משה ענו מאוד”
תורת משה עסוקה באמון ובתקוה בעמל ובהשתדלות.
התורה מתבוננת על מאמצי האדם,
ולא על הישגיו.
ובעיקר עוסקת בשאיפות, ברצון ובגעגוע,
ואם יש געגוע, אז אנו בטוחים שגם אם התלכלכנו ונכתמנו –
אנו נוכח פני ה’.

שבת שלום 🙂

“ויסעו בני ישראל ויחנו באובות,
ויסעו מאובות ויחנו בעיי העברים במדבר..
משם נסעו ויחנו בנחל זרד..”

אנחנו בדרכינו לארץ ישראל,
לשם אנו חולמים ושואפים להגיע.

אפשר להיות עוברי דרכים –
לא חפצים בדרך,
לא מבינים מה עניינה.
מלאי געגוע וציפייה להגיע אל היעד,
אך בלי כוחות לדרך הארוכה והמייגעת.

ואפשר להיות הולכי דרכים –
לדעת שלכל תחנה בדרך יש תפקיד,
לכל מקום בו נעבור יש משמעות.
אם נדלג על אחד מן המקומות לא נגיע מוכנים כראוי .
אם לא נפגש עם כל הדברים המזומנים לנו בדרך,
נגיע חסרים.

גם בשבילי החיים, לפעמים מתחשק לדלג,
לפעמים מתחשק לוותר על חלק מהמסע.
אבל המסע שלנו מדוייק. 
מי שיקשיב לתוכנית האלוקית באמת, 
יזכה להגיע מוכן ליעד.

שבת שלום 🙂

“וישא משלו ויאמר…
מה אקוב, לא קבה אל,
ומה אזעם, לא זעם ה’…
הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב”

מאז ימות אברהם אבינו,
ולאורך ההיסטוריה הארוכה של עמינו,
הרשעה מנסה להילחם בנו.
מלחמת הרע בטוב,
מלחמת החושך באור.

יש לרשעה דרכים רבות,
מהן גלויות ומהן נסתרות.

בלק מבקש מבלעם לקלל אותנו,
הוא יודע שכוחו גדול
והמילים שלו פועלות על המציאות.

יש דברים יותר חזקים מכוחות הרשעה.
מאז בלעם, קמו רבים וניסו להפיל ולפגוע,
להשמיד ולייאש.

כשעם ישראל חי את האמת,
הוא יודע ש”נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם,
כי לא אדם הוא להנחם”.

התוכנית האלוקית הולכת במהלכה בוודאות,
למרות כל השונאים והמקטרגים.
מתוך כל הבירורים האמת תופיע
והטוב ינצח.

שבת שלום 🙂

תוכן לשונית
תוכן לשונית
תוכן לשונית
© כל הזכויות שמורות
סגור
היו שותפים

האתר מיועד לנשים.